Beheer

Naast onze bemiddelingsfunctie behoort beheer van woonruimte tot onze activiteiten. Iedere eigenaar van woonruimte kan aan Interbeus Beheer BV het beheer uitbesteden, dat is onze beheermaatschappij. Bijvoorbeeld wanneer u uw woonruimte of zelfs gehele pand wilt verhuren zonder iedere maand de daarbij horende taken te willen vervullen of wanneer u als verhuurder tijdelijk in het buitenland zit.

Onze beheertaak bestaat uit het incasseren van huurpenningen, het behandelen van klachten, het zorgdragen voor mogelijk onderhoud en de daaruit voortvloeiende correspondentie en beslommeringen.

Financieel en commercieel beheer

De huur van de woonruimte wordt geïnd door Interbeus Beheer BV en zal iedere maand, in de eerste week, naar uw rekening worden overgemaakt.

Interbeus Beheer BV heeft tevens als taak er voor te zorgen dat de huur door huurder op tijd wordt betaald. Bij huurschuld wordt in eerste instantie een herinnering en daarna na veertien dagen een aanmaning gestuurd. Indien de huurachterstand meer dan een maand bestrijkt zal na overleg door Interbeus Beheer BV een incassobureau worden ingeschakeld.

Technisch beheer

Eventuele klachten over het onderhoud of storingen worden door Interbeus Beheer BV snel en vakkundig behandeld. Indien gewenst schakelen wij voor u een loodgieter of timmerman in om het nodige onderhoud te laten verrichten. U kunt het probleem uiteraard ook zelf oplossen.